Úvodní stránka  >> Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch voda

Používají se k vytápění objektů a přípravě teplé vody stále častěji. Právě nyní, kdy se jim dostává zajímavé podpory ze strany státu, jsme u nás svědky jejich širšího komerčního využití.

Tepelná čerpadla vzduch voda jsou k životnímu prostředí velmi šetrná, neboť dokážou vyprodukovat více energie, než kolik je ukryto v uhlí pod zemí, a to ještě než se ho dotkla lidská ruka. Princip je poměrně starý a jednoduchý. Jak je obsaženo v názvu zařízení, dochází v tepelném čerpadle k přečerpávání tepelné energie z jednoho prostoru do druhého za užití speciálních látek (chladiv). Nedochází zde tedy v pravém smyslu k přeměně energie, která by musela být horší než 1:1, ale k transportu energie s velmi výhodným poměrem asi 3:1. Jinými slovy, dodáme-li 1kWh pro přesun energie tepelným čerpadlem, získáme v podobě tepla 3 i více kWh. Tento poměr totiž záleží na rozdílu teplot mezi prostorem ochlazovaným a prostorem ohřívaným.

Velmi vhodné je též užití tepelných čerpadel vzduch voda pro ohřev vody ve venkovním bazénu v přechodném období, kdy teplota vzduchu bývá kolem +15 °C a teplota vody +28°C. Za těchto podmínek dosahují tepelná čerpadla vzduch voda účinnosti až 6:1. Příprava teplé užitkové vody je v létě rovněž velmi efektivní (provozně asi 3,-Kč/den) a instalace solárních panelů se nevyplatí. Ohřev teplé užitkové vody musí být dvoustupňový, tedy předehřev v boileru s teplovodní vložkou a dohřev čistě elektrický v druhém zásobníku. Boilery jsou finančně dostupné standardní výrobky na trhu.

Díky jednoduchosti a rychlosti instalace a absenci primárních kolektorů vychází cenově pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda ve srovnání s ostatními typy jednoznačně nejvýhodněji, přičemž poskytují srovnatelnou užitnou hodnotu i životnost.

  cookies |     Copyright © 2024 Elektro Klima Servis
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 6   Celkem 269644 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů | 

Kam dál?

Kde najdete další informace o klimatizacích: